Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Ohela Consultingin internetsivustoon ja sen mahdollisiin alasivustoihin (jäljempänä yhteisesti: 'sivusto'). Sivuston käyttö katsotaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot. Ohela Consulting pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ilmoitusta asiasta. Pyydämme lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti aina sivustoa käyttäessänne.

Sivuston tarkoituksena on tiedonjako ja markkinointi yleisellä tasolla. Sivustolla vierailu katsotaan omasta aloitteesta tehdyksi ja vierailija on velvollinen noudattamaan häneen sovellettavia lakeja. Sivustolla oleva teksti, muu aineisto ja linkit eivät muodosta tarjousta, sopimusta tai juridista neuvoa eikä muutakaan asiantuntijaneuvoa. Ohela Consulting ei anna takuita sivuston käytettävyydestä eikä sillä olevan tiedon ajanmukaisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä, saatavuudesta eikä sisällöstä. Ohela Consulting ei ole vastuussa suorasta tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta, joka aiheutuu sivuston käytöstä tai sisällöstä. Tämä rajoitus koskee myös sivustoon linkitettyjen kolmansien osapuolien sivustoja ja niiden sisältöä.

Sivustoon liittyvissä riitatapauksissa sovelletaan Suomen lakia.