Palvelut

EU-vaikuttaminen

Merkittävä osa yritysten liiketoimintaan vaikuttavasta säätelystä saa sisältönsä EU:n lainsäädäntöprosessissa. Ohela Consulting neuvoo, kuinka organisaationne intressit saadaan otetuksi huomioon liiketoimintaan vaikuttavien EU-asetusten, direktiivien ja muiden säädösten valmistelun alkuvaiheessa ja läpi pitkän prosessin. Tiedämme kokemuksesta, että asianosaisia kuulemalla voidaan tehdä parempaa lainsäädäntöä. Tiedämme kokemuksesta myös, että asianosaiset voivat jäädä muiden aktiivisen lobbauksen varjoon.

Palvelut:

 • Liiketoimintaympäristöön vaikuttavan EU-agendan kartoitus
 • Edunvalvonnan suunnittelu
 • Edunvalvonnan toteututus
 • Sparraus
 • Organisaation sisäisten Public Affairs –prosessien tavoitteellistaminen
 • Politiikan ja säädösten vaikutusarviot
 • Interim Management

 

Ajankohtaista  –  EUn tulevaan 5-vuotisohjelmaan vaikuttaminen

Euroopan Parlamentin vaalit pidetään kesäkuussa 2024. Vaalien jälkeen valitaan uusi komissio. Samassa yhteydessä määritellään EU:n ohjelma seuraavaksi viideksi vuodeksi. Sen linjaukset määrittävät, mitä komissio alkaa työstää konkreettisiksi asetus-, direktiivi- ja budjettiehdotuksiksi.

Haluaako organisaatiosi olla proaktiivinen ja vaikuttaa näihin linjauksiin? Olemme valmistelleet sparrauspaketin tämän tueksi. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoa paketin sisällöstä.

Ohela Consulting tarjoaa EU vaikuttajaviestinnän palveluita.

 

Kestävyys & Vastuullisuus

Läpinäkyvässä maailmassa on välttämätöntä, että organisaatiot pitävät minkä lupaavat. Järjestelmällisellä lähestymistavalla voi hallita riskejä ja hyötyä paremman maineen tuomista mahdollisuuksista. Perusta rakennetaan asianmukaisilla toimintaperiaatteilla. Lisäksi pitää luoda prosessit, joilla varmistetaan näiden tunteminen, toimeenpano ja noudattaminen. Ulkoisen uskottavuuden takia omat toimet tulisi ankkuroida yleisesti tunnettuihin aloitteisiin, joiden valinta ja mukanaan tuomat velvoitteet vaativat harkintaa.

Palvelut:

 • Nykytilan kartoitus
 • Vastuullisuusauditointi
 • Periaatteet, politiikat ja prosessit
 • Kansainväliset aloitteet
 • Kansainvälinen viestintästrategia
 • Vastuullinen rahoitus, ESG
 • Interim management
Ohela Consulting tarjoaa kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan konsultointipalveluja.

 

Neuvottelutaidon koulutus

Neuvottelutaidon arvo on helppo ymmärtää. Yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen edustajat joutuvat toistuvasti tilanteisiin, joissa pitäisi osata neuvotella tuloksellisesti saavuttaakseen organisaation tavoitteet.

Ohela Consulting edustaa Euroopassa amerikkalaisen professori Sherman D. Robertsin Results-Driven Negotiator –koulutuksia. Results-Driven Negotiation on prof. Robertsin kehittämä, tutkimustietoon perustuva ja tosioloissa testattu lähestymistapa tuloksellisiin neuvotteluihin. Prof. Robertsilla on pitkä tausta kouluttajana. Hän on aiemmin toiminut mm. Oxfordin yliopiston neuvottelutaidon ohjelman (Oxford Programme on Negotiation, Saïd Business School, University of Oxford) perustajana ja akateemisena johtajana sekä Harvardin Kennedy Schoolissa johdon koulutusohjelmien suunnittelijana ja johtajana.

Prof. Robertsin opetus tuotetaan in-house -koulutuksena asiakkaan tiloissa. Se voidaan liittää esim. osaksi organisaation omaa executive-ohjelmaa. Opetuskielenä on englanti.

Valittavana on seuraavat koulutukset:

 • Results-Driven Negotiator, Core, 2 päivää
 • Results-Driven Negotiator, Advanced, 3 päivää
 • Results-Driven Negotiator, Expert, 5 päivää
Ohela Consulting tarjoaa huippuluokan neuvottelutaidon koulutusta yhteistyössä prof. Sherman D Robertsin (ex Oxford ja Harvard) kanssa.

 

Erikoistumisalueet

Ohela Consulting on erikoistunut kysymyksiin, joissa sillä on aiempaan kokemukseen perustuva ammattitaito. Haluamme kuitenkin ensin ymmärtää asiakkaan kokonaistilanteen ja tarpeet. Vahvuutemme on nähdä erityiskysymykset osana laajempaa kokonaisuutta.

Erityisalueemme

 • Metsäsektori
 • Kauppapolitiikka & Brexit
 • Energia & ilmasto
 • Hiilitullit / CBAM
 • Kiertotalous & ympäristö
 • EU Green Deal
 • EU:n sisämarkkinat & Euroopan talousalue (EFTA/ETA)
 • Kaupan tekniset esteet & vaatimusten mukaisuus
 • Standardisointi & sertifiointi & ekomerkit
 • Teollisuus- ja innovaatiopolitiikka
 • CleanTech
 • Prosessiteollisuus
Kauppapolitiikka, Brexit, EU:n sisämarkkinat, Euroopan talousalue (EFTA/ETA), Kaupan tekniset esteet, vaatimustenmukaisuus, standardisointi, sertifiointi, ekomerkit, energia, ilmasto, kiertotalous, ympäristöasiat, teollisuuspolitiikka, innovaatiopolitiikka, metsäteollisuus, biotalous, cleantech, prosessiteollisuus

Hiilitullit - hiilirajamekanismi CBAM

EU:n hiiitulliasetus astui voimaan toukokuussa 2023 ja sen soveltaminen ensimmäisille toimialoille alkoi 1.10.2023. Seuraavassa vaiheessa tuotekatetta on tarkoitus laajentaa uusille toimialoille. Nyt laaditut säännöt vaikuttavat vuosikymmeniä. Kaunis tavoite on ehkäistä hiilivuotoa. Asia on kuitenkin monimutkainen ja vaikutukset vientiteollisuudelle voivat yllättää. Asiaan liittyy merkittäviä kauppa- ja ilmastopoliittisia aspekteja puhumattakaan käytännön byrokratiasta. Ohela Consulting oli perehtynyt hiilitulleihin jo ennen kuin EU-asetusta oli alettu valmistella.

Palvelut:

 • Alustus hallitukselle/johtoryhmälle
 • Vaikutusten analysointi, keskeisten kysymysten identifiointi
 • Edunvalvonnan suunnittelu
 • Edunvalvonnan toteututus
Ohela Consulting on Suomen johtava hiilitulleihin erikoistunut konsulttitoimisto.