Ohela Consulting

Ohela Consulting tarjoaa EU-edunvalvonnan, kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijapalveluita sekä neuvottelutaidon koulutusta. Tuemme asiakkaitamme siellä, missä EU-lainsäädäntö, yritystoiminta ja maine kohtaavat. Missiomme on toimia paremman sääntelyn puolesta sekä auttaa rakentamaan vastuullista liiketoimintaa, joka tuo kestävää menestystä asiakkaillemme. Neuvottelutaidossa tarjoamme maailmanluokan huippukoulutusta.

Palvelumme on tarkoitettu yrityksille, järjestöille ja julkisen sektorin toimijoille ml. kansainväliset järjestöt. Teemme yhteistyötä myös muiden konsulttitoimistojen kanssa. Toimintatapaamme kuuluu tarkistaa mahdolliset intressiristiriidat toimeksiantojen alkukartoituksen yhteydessä.

Toimintamme perustuu vankalle omakohtaiselle kokemukselle teollisuudesta, EU:n ja EFTA:n instituutioista sekä elinkeinoelämän järjestöistä. Olemme nähneet, mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Ohela Consultingin perustaja Mikko Ohela on toiminut neljännesvuosisadan yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa molemmilla puolilla aitaa - tai kuten me näemme, molemmissa päissä siltaa. Tunnemme yksityisen ja julkisen sektorin ajattelun lähtökohdat, puhumme kummankin kieltä ja osaamme tulkata välissä.

Yhdessä viestintätoimisto Tekirin kanssa voimme tarjota myös asiakkaan tarpeita tukevat viestintäpalvelut digitaalisessa, sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa sekä viestintätilanteiden sparrauksessa.

Neuvottelutaidossa tarjoamme amerikkalaisen prof. Sherman D. Robertsin koulutusta. Prof. Roberts on uranuurtaja, joka on luonut mm. Oxfordin yliopiston neuvottelutaidon koulutusohjelman (OPN) sekä lukuisia executive education -ohjelmia Harvardin Kennedy Schoolille.

EU-asioissa teemme yhteistyötä brysseliläisen Avisa Partnersin kanssa. Avisa Partners on EU-asioihin erikoistunut public affairs -toimisto. Yhdessä Avisan kanssa voimme tarjota laajemman kirjon asiantuntemusta, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn tiimin sekä päivittäisen läsnäolon Brysselissä.

Kestävän kehityksen kysymyksissä Ohela Consulting toimii yhteistyössä James Griffiths & Associates Sàrl:n kanssa. Genevessä, Sveitsissä sijaitseva James Griffiths & Associates on kestävän kehityksen asiantuntijapalveluita tuottava konsulttitoimisto, joka on erikoistunut luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Rehellisyys ja luottamuksen rakentaminen ovat toimintamme kulmakiviä. Niistä kiinni pitäminen on ainoa kestävä tapa edistää asiakkaittemme asiaa.

Ohela Consulting on allekirjoittanut European Public Affairs Consultancies’ Associationin (EPACA) toimintaperiaatteet (code of conduct) sekä Edunvalvontafoorumin Suomalaisen edunvalvonnan eettiset säännöt.

Mikko Ohela on Ohela Consultingin perustaja ja kokenut EU-konsultti. EU-asiat, edunvalvonta, kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta.
Mikko Ohela

Ohela Consultingin perustajalla Mikko Ohelalla on yli 25 vuoden kokemus vientiteollisuudesta, EU:n ja EFTAn instituutioista, elinkeinoelämän järjestöistä sekä konsultoinnista.

Ennen konsultiksi ryhtymistä Mikko oli pitkään metsäteollisuuden palveluksessa. Hän toimi edunvalvonnan, yhteiskuntasuhteiden, ympäristöasioiden, yritysvastuun sekä viestinnän johtotehtävissä Metsä Groupin emoyhtiössä Metsäliitossa. Hän on ollut töissä myös Euroopan komissiossa Brysselissä, EFTAn valvontaviranomaisessa Genevessä ja Brysselissä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitossa sekä taloudellisissa tutkimuslaitoksissa.

Mikko Ohela on ollut läpi uransa aktiivinen elinkeinoelämän järjestöissä niin kansallisella, eurooppalaisella kuin kansainvälisellä tasolla. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) on myöntänyt hänelle tunnustuksen hänen vuosien mittaisesta työstään kestävän kehityksen ratkaisujen eteen. Mikko jakaa EU-asioiden osaamistaan vierailevana luennoitsijana St. Andrewsin yliopiston Management Schoolissa, Skotlannissa. Peruskoulutukseltaan hän on valtiotieteen maisteri Helsingin yliopistosta pääaineenaan kansainvälinen talous ja on opiskellut myös Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto) teknillisen fysiikan koulutusohjelmassa.

James Griffiths

James Griffiths (Geneve, Sveitsi) toimii neuvonantajana kansainvälisissä kestävyyskysymyksissä. Hän työskentelee globaalin liike-elämän ja muiden ryhmittymien kanssa ratkoen luonnonvarojen käyttöön liittyviä ongelmia ja kehittäen niihin liittyviä mahdollisuuksia. Hänen sarkaansa ovat mm. kestävät hankintaketjut, riippumattomat arvioinnit, sidosryhmäyhteistyö sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeet.

Jamesilla on yli 30 vuoden kansainvälisiin tehtäviin painottuva työkokemus julkishallinnosta ja yksityiseltä sektorilta. Hän on aiemmin toiminut mm. toimitusjohtajana WBDSD:ssä (Geneve), Uuden-Seelannin metsäteollisuusliiton pääjohtajana (Wellington), diplomaattina (New York), eri tehtävissä Uuden-Seelannin kauppa- ja teollisuusministeriössä (Wellington), markkinointitehtävissä New Zealand Forest Products Ltd:ssä (Auckland) sekä luennoitsijana Hawaijin yliopistossa (Honolulu).

Jamesilla on maisterin tutkinto valtio-opissa Havaijin yliopistosta sekä tutkinnot psykologiassa, valtio-opissa ja kansainvälisissä suhteissa Victorian yliopistosta, Wellingtonista. James on asunut Genevessä vuodesta 2002 ja luonut laajat yhteydet YK-järjestöihin sekä muihin Genevessä sijaitseviin kansainvälisiin järjestöihin. Vuodesta 2015 lähtien hän on ollut Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton (IUCN) ympäristö-, talous- ja sosiaalipolitiikan komission asiantuntijajäsen.

James Griffiths (James Griffiths Associates, Geneve) on biotalouden arvoketjujen ja kestävän kehityksen asiantuntija, jollla on laaja kansainvälinen kokemus.
Prof. Sherman Roberts on Ohela Consultingin neuvottelutaidon kouluttaja. Hän on Oxfordin yliopiston neuvottelutaidon ohjelman perustaja ja entinen Harvardin yliopiston liikkeenjohdon koulutusohjelmien vetäjä.
Sherman D. Roberts

Sherman Robertsilla (Cambridge, MA, USA) on mittava kokemus liikkeenjohdon koulutuksesta, konsultoinnista, korkeakoulu- & MBA-opetuksesta sekä neuvottelutaidon ja johtamisen tutkimuksesta. Hän on Oxfordin yliopiston neuvottelutaidon koulutusohjelman (Oxford Programme on Negotiation, OPN) perustaja. Hän suunnitteli ohjelman vuonna 2003 ja opetti sen askel askeleelta etenevää lähestymistapaa ja toimi ohjelman akateemisena johtajana Oxfordin Saïd Business Schoolissa aina vuoteen 2015 asti. Hän myös suunnitteli ja johti Oxfordin investointipäätöksenteko-ohjelmaa ja opetti Saïdin kustomoiduissa ohjelmissa.

Harvardin yliopiston Kennedy Schoolissa (1996-2003) prof. Roberts toimi liikkeenjohdon seminaarien johtajana (Director of Executive Seminars), missä ominaisuudessa hän suunnitteli johdon koulutusohjelmia ja opetti niissä. Shermanin vetämiin yhdeksään ohjelmaan osallistui hänen kaudellaan yli 8000 henkeä, mikä oli yli 50 % Harvard Kennedy Schoolin johdon ohjelmien osallistujista. Harvardin aikaan Sherman perusti myös IvyFacultyn yhdessä Harvardin, Princetonin ja muiden Ivy League -yliopistojen professoreiden kanssa. Muita asiantuntijoita liittyi USA:n, Iso-Britannian ja läntisen Euroopan huippu-yliopistoista. Verkosto tarjoaa laadukasta executive-koulutusta niin yksityisille,  julkisille kuin voittoa tavoittelemattomille organisaatioille paikan päälle tuotuna.

Aiemmin Sherman toimi apulaisjohtajana Cambridge Center for Behavioral Studies’issa (1996-2003) ja psykologian professorina (Professor of Behavioral Science) Simón Bolivar Universityssä (1980-1988). Hän on opettanut myös seuraavissa yliopistoissa: Carnegie Mellon, Texas A&M, the Indian School of Business, Reykjavik University, Universidad Católica de Lima ja Universidad Lead. Hän on opiskellut Texas A&M:ssä, Simón Bolívarissa ja Harvardissa ja hänellä on tutkinnot valtio-opissa ja psykologiassa. Hänen tutkimuksensa käsittelee neuvottelu- ja johtamistaitoja. Shermanin uusi kirja Result Driven Negotiator julkaistaan vuonna 2019. shermanroberts.com

Avisa Partners

Avisa Partners on sensitiivisten asioiden hallintaan erikoistunut yritys, jolla on toimistot Brysselissä, Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä ja Washington D.C.:ssä. Brysselin toimisto on erikoistunut EU-asioihin. Avisan konsultit tarjoavat ammattitaitoista palvelua asiakkaille heidän EU-haasteissaan. Avisa on Brysselin piireissä tunnettu työnsä laadusta.

Avisassa uskotaan diversiteettiin, kokemukseen ja rehellisyyteen. Sen konsultit täydentävät toisiaan moninaisten kansallisten, koulutuksellisten ja ammatillisten taustojensa ansiosta. Moni Avisan joukkueesta on ollut töissä EU:n instituutioissa. Avisa on ylpeä myös luottamussuhteistaan tärkeimpiin Brysselissä toimiviin lakiasiaintoimistoihin.

Avisa-yhteistyön kautta Ohela Consulting voi palvella asiakkaitaan myös mm. EU:n kilpailu- ja valtiontukiasioissa ja tarjota jatkuvan läsnäolon Brysselissä. Avisa Partners on sitoutunut noudattamaan vaativimpia eettisiä ohjeita alkaen tiukasta politiikasta intressiristiriitojen välttämiseksi. avisa-partners.com

Avisa Partners Ohela Consulting EU vaikuttajaviestintä yhteistyö Bryssel
Ohela Consulting toimii yhteistyössä viestintätoimisto Tekirin kanssa.
Viestintätoimisto Tekir

Ohela Consulting toimii yhteistyössä viestintätoimisto Tekirin kanssa. Yhdessä Tekirin kanssa voimme tarjota asiakkaillemme kattavat viestinnän palvelut.

Tekir on vaativan viestinnän ja maineenhallinnan kumppani sekä Suomen paras kriisiviestintätoimisto. Kriisiviestinnän lisäksi Tekir on erikoistunut muun muassa vaikuttaja- ja sijoittajaviestintään sekä mediaviestintään. Tekir Kuhina on Tekirin luova yksikkö, joka on keskittynyt erityisesti digitaaliseen viestintään ja markkinointiin. Tekirissä työskentelee noin kolmekymmentä monipuolisella osaamisella ja kokemuksella varustettua viestinnän ja liiketoiminnan asiantuntijaa. Tekirin toimisto sijaitsee Helsingissä, ja sen asiakkaina on yrityksiä laajasti ympäri Suomen.

Tekirin tärkein palvelu on ajattelu, ja tekirläiset uskovat brutaaliin totuudellisuuteen, joka ohjaa kaikkea Tekirin työtä. Tekir tuo asiakkailleen mielenrauhaa ennakoivalla otteella, räätälöidyillä palveluilla ja vankalla liiketoimintaymmärryksellä. tekir.fi